top of page
Try our remedies.png

Credits

From P7:1SMA
Artistic director: Norhaizad Adam 
Movement collaborators: Syimah Sabtu, Kow Xiao Jun

From Ding Yi
Conductor: Wong De Li, Dedric
Music composer: Yii Kah Hoe, Wang Chenwei, Edmund Song
Musicians: 
Fred Chan Hong Wei, Concertmaster/Erhu
Chin Yen Choong, Zhonghu
Gan Ying Ying, Cello
Chin Jun Hong, Double Bass
Chua Yew Kok, Pipa
Wong Wai Kit,  Zhongruan
Tan Jie Qing, Yangqin
Ng Hsien Han, Dizi/Xiao
Soh Swee Kiat, Sheng
Low Yik Hang, Percussion

Project manager: Hasyimah Harith, Gao Shihui
Production Stage Manager: Chim Sin Yee
Assistant Stage Manager: Shona Rajamohan
Lighting designer: Syahrudin Pasha Desa


 

bottom of page